Правна информация | Травъл Арт

Правна информация

Травъл Арт ООД

Лиценз за Туроператорска дейност №РК-016864 от дата 02.12.2011 г.

Застраховка „Отговорност на туроператора”, сключена със ЗАД Алианц България, бул.Княз Дондуков №59,1504 София, застрахователна полица 1316011260000000 от дата 11.11.2013 г.

Всички цени се заплащат в лева по курса на БНБ за деня в брой или по банков път. Върху офертните цени не се начислява ДДС. Фактури се издават с неначисляване.

При необходимост, Травъл Арт ООД си запазва правото, да променя цените и условията на предложените оферти, за което клиентие се уведомяват своевременно.

Банкови сметки

Получател Травъл Арт ООД

РАЙФАЙЗЕН БАНК
Клон София
BIC: RZBBBGSF
Сметка в Лева: BG11RZBB91551001823828
Сметка в Евро: BG10RZBB91551001959840

Този сайт е рекламен. Информация съгласно чл.28, ал.2 от ЗЗТ може да получите в нашия офис.